Disclaimer

 • Alle copyrechten op de Loopfietswereld website zijn aan Joad-Trading voorbehouden.
 • Onze naam en logo's mogen zonder toestemming van Joad-Trading niet worden gebruikt.
 • Onbevoegd gebruik van materiaal op deze website wordt door Joad-Trading niet toegestaan.
 • Ondanks de grote zorg en aandacht die Joad-Trading aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.
 • Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, up/downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joad-Trading.
 • Joad-Trading behoudt zich het recht om indien noodzakelijk alles op deze website te wijzingen of te verwijderen inclusief deze disclaimer, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
 • Bij het bezoeken van deze site bent u gebonden aan het Nederlands recht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden.
 • Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.
 • Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft webartikelen en teksten die door derden zijn aangeleverd. Van sommige foto's ligt het copyright bij de betreffende fotograaf en/of leverancier.
 • Aan de op Joad-Trading aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Door het gebruik van de website van Joad-Trading verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met de hier genoemde voorwaarden.
 • Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden bekijken.